dilluns, 4 de març del 2013

Comissió de renovació pedagògica

A la junta del passat dia 1 de març es va valorar molt positivament la participació a les eleccions realitzades entorn la Jornada Continuada (aproximadament un 86%) i es debat entorn la conveniència de tornar a plantejar les eleccions en anys successius.

La particularitat d’aquestes eleccions i la riquesa del debat generat porta a la reflexió entorn la singularitat pedagògica de l’escola i com aquesta s’ha diluït al llarg dels anys. Tot i això es destaquen prous elements que fan que l’escola presenti una personalitat especial respecte d’altres de Cornellà, cal però reforçar la comunicació d’aquests elements per tal de tornar a construir discurs entorn la necessitat d’actualitzar i renovar el marc pedagògic de l’escola.

En aquest sentit es comenta la necessitat d'activar la “Comissió de renovació pedagògica”. Si us plau necessitem membres que ens ajudin a tirar endavant aquesta tasca. Com sempre, si esteu interessats, ens ho podeu dir a santmiquel.ampa@gmail.com (em sembla que ara mateix la comissió és unipersonal).