Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ACORD AL RGPD

L'AMPA de l'escola Sant Miquel, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web: https://santmiquelampa.blogspot.com/, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de l'AMPA de l'escola Sant Miquel.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació necessària per a la prestació del servei i l'execució de tasques de formació, assessorament i altres activitats pròpies de l'AMPA de l'escola Sant Miquel.

Aquestes dades tant sols seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

L'AMPA de l'escola Sant Miquel adopta les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat, la integritat i confidencialitat de les dades acord al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

L'usuari podrà exercitar en qualsevol moment els drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts a l'esmentat Reglament (UE).  L'exercici d'aquests drets pot ser exercit pel propi usuari a través de l'adreça de correu electrònic: santmiquel.ampa@gmail.com o a l'adreça: C. Domènech i Muntaner, 1-5, C.P. 08940, de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell son certs i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzades, comunicant els canvis a l'AMPA de l'escola Sant Miquel.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
A l'AMPA de l'escola Sant Miquel, tractarem les dades obtingudes mitjançant aquesta pàgina web https://santmiquelampa.blogspot.com/, amb les següents finalitats:

1. En cas de contractació dels serveis ofertats a través de https://santmiquelampa.blogspot.com/, per a mantenir la relació derivada de la prestació del servei, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis del web https://santmiquelampa.blogspot.com/.

3. Enviar butlletins (newsletters), així com comunicacions promocionals dels serveis de AMPA

Us recordem que podeu oposar-vos a l'enviament de comunicacions promocionals per qualsevol via i en qualsevol moment mitjançant l'enviament d'un correu electrònics a l'adreça anteriorment indicada.

Els camps dels formularis marcats degudament com de complementació obligatòria, son necessaris per a la prestació del servei. No es realitzarà la prestació del servei si no es complementa aquesta informació.

Durant quant de temps es conservaran les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis o no es sol·liciti la seva supressió i durant el termini pel qual puguin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

LEGITIMACIÓ:

El tractament de les vostres es dades es realitza acord a les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

1. La sol·licitud d'informació i/o contractació dels serveis de l'AMPA de l'Escola Sant Miquel, els termes i les condicions de la qual, es posaran a la seva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació dels serveis.

2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que els informem posant a la seva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, es cas d'estar conforme, podeu acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, som el marcat de una casella disposada a tal efecte.

En cas que no ens faciliteu les vostres dades o ho feu de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació del serveis.

DESTINATARIS: 

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l'AMPA de l'Escola Sant Miquel, llevat obligació legal.
Com a encarregats del tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions  normatives, d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:
- Associacio Patinatge Urba | CIF: G-64358203
- Club Desplai Sant Feliu | CIF: G-61106431
- Jose Ramon Lopez Martinez | CIF: 35071064C
- Risk Xxi Sl | CIF: B-62228598
- Cibus 2000 Colectivitats Sl | B65521981

DADES RECOLLIDES PELS USUARIS DELS SERVEIS

En els casos que l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, l'AMPA de l'Escola Sant Miquel no es fa responsable de l'incompliment per part dels usuaris del RGPD.

RETENCIÓ DE DADES EN CONFORMITAT A LA LSSI

L'AMPA de l'Escola Sant Miquel informa que, com a prestador d'un servei d'allotjament de dades i en virtud d'allò establert a la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en el qual es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i tant sols podran ser utilitzats en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals del Ministeri o Conselleria que així els reclami.

La comunicació de dades a les forces i cossos de l'estat es farà en virtut a allò que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL HTTP://SANTMIQUELAMPA.BLOGSPOT.COM

L'AMPA de l'escola Sant Miquel es titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web http://santmiquelampa.blogspot.com/ i els serveis ofertats en el mateix, així com els programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat de les fotografies, totals i parcials, del lloc web http://santmiquelampa.blogspot.com/ sense el consentiment previ i per escrit per part de l'AMPA de l'Escola Sant Miquel.

Es permet la reproducció, publicació i/o us de la resta de continguts no fotogràfics, totals o parcials, del lloc web http://santmiquelampa.blogspot.com/ sempre i quan no estiguin orientats a l'obtenció de lucre econòmic i es citi l'autoria dels mateixos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DEL SOFTWARE

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per part de l'AMPA de l'Escola Sant Miquel, tot i encara sent gratuïts o de disposició pública.

L'AMPA de l'Escola Sant Miquel disposa dels drets d'explotació  i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquireix dret algun o llicencia pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la realització dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per part de l'AMPA de l'Escola Sant Miquel, quedant prohibit a l'usuari, accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de l'AMPA de l'Escola Sant Miquel, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que pogués succeir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per la seva part.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS ALLOTJATS

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per l'AMPA de l'Escola Sant Miquel i en particular de:
- La utilització que resulti contraria a les lleis espanyoles o catalanes i que infringeixi els drets de tercers
- La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, a judici de l'AMPA de l'Escola Sant Miquel resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
- Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
- La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.
- La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços de hipertexte, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a la propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen relació amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals de l'ús d'Internet.

L'usuari indemnitzarà a l'AMPA de l'Escola Sant Miquel per les despeses que generarà la imputació de l'AMPA de l'Escola Sant Miquel en qualsevol causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot el el cas de una decisió judicial no definitiva.

PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ ALLOTJADA

L'AMPA de l'Escola Sant Miquel realitza copies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, tot i així no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimides i /o modificades durant el període de temps transcorregut des de la última copia de seguretat.

Els serveis ofertats, excepte els serveis específics de copia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les copies de seguretat realitzades per l'AMPA de l'Escola Sant Miquel, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas es determinarà una tarifa acord a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborrades tant sols esta inclosa en el preu del servei, quan la pèrdua de contingut sigui deguda a causes atribuïbles a l'AMPA de l'Escola Sant Miquel.

COMUNICACIONS COMERCIALS

En aplicació de la LSSI, l'AMPA de l'Escola Sant Miquel no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o qualsevol, altre mitja de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hages estat sol·licitat o expressament autoritzat pels destinataris de les mateixes.

En els cas d'usuaris amb els que existeixi una relació contractual prèvia, l'AMPA de l'Escola Sant Miquels si que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de l'AMPA de l'Escola Sant Miquel que siguin similars a aquells que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través de correu electrònic o aplicacions telefòniques de missatgeria instantània.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada