dijous, 10 de setembre de 2020

RESUM DE L’ORGANITZACIÓ DE LA ACOLLIDA ESCOLA SANT MIQUEL


COM REALITZAREM EL SERVEI D’ACOLLIDA?

  • Es mantindran els grups estables de l’escola.
  • L’acollida es realitzarà, sempre que es pugui, al pati els alumnes de primària i al menjador el d’infantil. Es farà ús de la mascareta excepte P3 i P4.
  • Com sempre, hi haurà 3 franges horàries: de 7:30h a 9h ,de 8.00h a 9h i de 8:30 a 9h.
  • Els nens/es entraran sols al recinte escolar per la porta del Menjador.
  • L’acompanyament al finalitzar l’acollida es farà amb els horaris d’entrada estipulats per l’escola.

QUINES MESURES PRENDREM?

  • Hi haurà una separació de 1,5m entre els grups estables.
  • Es pendra la temperature dels alumnes a l’entrada.
  • Els nens/es es posaran gel hidroalcohòlic o es rentaran les mans amb aigua i sabó a l’entrar a l’acollida.

ATENCIÓ!!!

Aquestes mesures estan basades en el pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19 Departament d’Educació Generalitat de Catalunya (juliol 2020). S’actualitzaran en funció de les instruccions rebudes.

AMPA &


Cap comentari:

Publica un comentari