dimecres, 24 de març del 2021

Fonaments de l'AMPA

Foto d'arxiu: Junta del mes de novembre


El passat 19 de març de 2021, en el marc de la Junta ordinària de l'AMPA, es va llegir i aprovar el document que conté els fonaments i principis rectors de la nostra entitat. A continuació el publiquem íntegrament:


FONAMENTS DE L’AMPA DE L’ESCOLA SANT MIQUEL

La nostra associació té tres fonaments que s’han de respectar en tot cas per les persones que en formem part:

1r- “Tots som AMPA”

Aquesta és la base més sòlida de l’estructura de la nostra associació. Les mares i pares dels infants de l’escola Sant Miquel formem part de l’AMPA mitjançant el pagament de les quotes i això ens converteix en partícips per a donar la nostra veu i per a formar part dels càrrecs obligatoris de l’entitat. Tradicionalment en la nostra escola, les mares i pares han tingut un paper essencial en l’educació dels nostres fills i filles, juntament amb els docents de l’escola, i moltes vegades treballem de manera coordinada i col·laborativa en nombroses activitats, tant curriculars com lúdiques.

Aquest és el primer principi rector o fonament de la nostra associació, la nostra AMPA és un lloc on totes les mares i pares hi tenim cabuda, on podem participar, col·laborar, ajudar, fer aportacions, crítiques, projectes, celebrar festes, etc. Sense excloure mai a ningú.

2n. “Altruisme”

Totes les persones que formem part de l’AMPA ho fem de manera voluntària i altruista, mai cerquem el bé particular sinó que participem per ajudar a totes les famílies i infants. La nostra activitat és preocupar-nos pels altres en el si de l’AMPA, amb tot el que comporta de feina o dedicació, sense mai esperar cap compensació ni benefici propi.

Som una entitat sense afany de lucre, no gestionem els serveis ni les activitats pensant en el guany econòmic de l’associació, sinó en què oferim el millor per als nostres fills, filles i famílies. La participació activa a l’AMPA comporta assumir aquest compromís, que esdevé una de les claus del nostre èxit.

3r. “Transparència”

L’AMPA realitza tots els seus actes i gestions amb completa transparència, d’acord amb la voluntat dels associats i les associades i, en la majoria d’ocasions amb la conformitat i recolzament de la direcció del centre. Establim diferents mecanismes i eines per garantir la transparència de la nostra entitat, començant per l’Assemblea General Ordinària que celebrem cada any pels volts de l’octubre.

A més, l’AMPA es reuneix mensualment per retre comptes de les reunions amb la direcció, decisions, activitats, propostes i projectes que es volen dur a terme. Aquestes convocatòries són obertes a totes les mares i pares i en aquestes reunions se solen acordar i referendar tots els temes d’interès general. A més, tant els càrrecs obligatoris com els responsables de les comissions de treball traslladen i sotmeten a debat tots els temes que els corresponen.

 

Aquests són els tres pilars fonamentals de la nostra entitat, però a més, cal recordar aquests eixos bàsics del nostre funcionament:

-          Democràcia: els acords de l’AMPA s’adopten per majoria dels vots emesos per cadascun dels participants assistents a les reunions. És un vot lliure i individual per a cada mare i pare. És en les reunions on s’exerceix aquest dret a vot.

-          Solidaritat: l’AMPA és solidària amb els més necessitats i contribueix a ajudar aquelles persones més desfavorides i vulnerables. Això es demostra en nombroses actuacions, tant puntuals com periòdiques.

-          Proximitat, “Fem barri”: cerquem entitats i persones properes al nostre entorn per a desenvolupar les nostres activitats i serveis. Així construïm la nostra comunitat des del nostre barri.

-          Descentralització: a l’AMPA procurem que els serveis i activitats siguin prestats per empreses i persones diferents sempre que això comporti el millor pels nostres fills, filles i famílies.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada