dilluns, 17 d’octubre del 2016

Ja som Escola Nova 21!


L'Escola Sant Miquel s'ha adherit al programa de renovació pedagògica Escola Nova 21.

Andreas Schleicher, Director per l'Educació i les Competències de l'OCDE ho explica de la següent manera:

"L'estudiant del segle 21 és diferent del tipus d'estudiant que ha dominat el segle 20. El que aprenem, la manera com ho aprenem, i com això és ensenyat, està canviant. Això té implicacions per a les escoles i per a l'educació superior, així com per a l'educació al llarg de la vida. Durant la major part del segle passat, la creença estesa entre els actors que definien les polítiques públiques era que calia obtenir els coneixements bàsics en educació abans d'adquirir habilitats més àmplies. És com si les escoles haguessin de ser avorrides i dominades per l'aprenentatge memorístic abans que pogués aflorar un aprenentatge més profund i estimulant. Els qui es mantenen en aquesta visió no s'haurien de sorprendre si els estudiants perden interès o abandonen les escoles perquè no poden relacionar el que hi passa amb les seves vides reals". "L'educació avui va molt més sobre maneres de pensar que impliquen aproximacions creatives i crítiques a la solució de problemes i a la presa de decisions. També va de maneres de treballar que inclouen la comunicació i la col·laboració, així com els instruments que es requereixen, tals com la capacitat de reconèixer i aprofitar el potencial de les noves tecnologies o, per descomptat, d'evitar els seus riscs. I igualment, l'educació va de la capacitat de viure en un món multifacètic com a ciutadans actius i compromesos. Aquests ciutadans contribueixen a determinar què volem aprendre i com volen aprendre-ho, i és això el que dóna forma al paper dels educadors".

I amb aquest vídeo, us podeu començar a fer una idea que implica tot això per a l'escola, els infants i les famílies:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/una-altra-escola/video/5620064/

Des de l'AMPA estem mot contents amb la iniciativa i ens comprometem a donar un cop de mà al claustre per tal que entre tots fem possible un canvi no només necessari, sinó també urgent.

Més vídeo sobre Nova Escola 21:
http://31.193.129.24/videos/

Més informació sobre el projecte:
http://www.escolanova21.cat/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada